Oferujemy szkolenia, obsługę dokumentacji, nadzorowanie służby pracy BHP i PPOŻ.

W ramach usług BHP realizujemy między innymi szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych, szkolenia dla pracodawców, opracowywanie instrukcji BHP, doradztwo w organizowaniu bezpiecznego miejsca pracy.

W zakresie usług PPOŻ: szkolenia, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ewakuacji, a także oznakowania budynków.

zobacz pełną ofertę