668 665 195, 668 662 662, 728 976 783 

Cisowa 6, 84-300 Lębork

budrob@budrob.pl

Obsługa BHP i PPOŻ

Oferujemy szkolenia, obsługę dokumentacji, nadzorowanie służby pracy BHP i PPOŻ.

W ramach usług BHP realizujemy między innymi szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych, szkolenia dla pracodawców, opracowywanie instrukcji BHP, doradztwo w organizowaniu bezpiecznego miejsca pracy.

W zakresie usług PPOŻ: szkolenia, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ewakuacji, a także oznakowania budynków.

zobacz pełną ofertę