PLANAM: Major Protect

Jak bezpieczne to bezpieczne

Kto pracuje w strefach zagrożeń, zna ryzyko. Jeśli nie możecie już Państwo wpłynąć na warunki zewnętrzne, powinniście przynajmniej podjąć optymalne działania profilaktyczne właściwą odzieżą roboczą. Z PLANAM Major Protect w wielu sytuacjach ryzykownych będziecie Państwo po bezpiecznej stronie: dobra ochrona przed żarem i płomieniami; niepalność po kontakcie z płomieniem zapłonowym; prewencja przed płynnymi aerozolami, lekkim spryskaniem i sprayami, takimi jak występujące na przykład w przemyśle chemicznym i petrochemicznym; w obszarze niskich napięć  (domowe skrzynki przyłączeniowe) chronią noszącego przed oddziaływaniem łuku wyładowania elektrycznego; działanie antystatyczne w celu uniknięcia iskry zapłonowej w środowiskach zagrożonych eksplozją.